Poezja.info

Zburzenia lękowe - czym tak naprawdę są?

Pani ze słonecznikiem
Lęk jest naturalną reakcją organizmu na różnego rodzaju bodźce zewnętrzne. Z leczeniem lęku, zazwyczaj głęboko zakorzenionego, na ogół nie poradzimy sobie sami, prawie zawsze potrzebna jest pomoc psychologiczna, często nawet psychiatryczna. W zależności od osobniczej ścieżki rozwoju bodźce wywołujące lęk mogą być jednak różne u różnych ludzi. Wspólna będzie w ich przypadku jedynie reakcja fizjologiczna i psychiczna na tego typu czynniki. Lęk jest nierozerwalnie związany z poczuciem zagrożenia. Poczucie to wywołuje w organizmie naturalną, fizjologiczną reakcję obronną, która wprowadza organizm w stan podwyższonej czujności. Kiedy odczuwamy lęk, jesteśmy bardziej wrażliwi na bodźce zewnętrzne takie jak światło, dźwięk, zapach czy dotyk. Nasz umysł szybciej ocenia sytuację i szybciej podejmuje konkretne działania, które mają na celu ochronę naszej osoby. Z zaburzeniami natury lękowej mamy do czynienia wówczas, gdy reakcja lękowa następuje w oderwaniu od sytuacji rzeczywistego zagrożenia. Każdy psycholog powie, że związane są one, z nieprawidłowym definiowaniem czynników zagrożenia i nieadekwatną reakcją na te czynniki. W efekcie, osoby z zaburzeniami lękowymi wprawiają swój organizm w stan podwyższonej czujności w warunkach, w których, teoretycznie powinny one zachowywać spokój. W dużych miastach, takich jak Warszawa czy Kraków, zaburzenia lękowe zdarzają się nagminnie. Dzieje się tak po części, przez negatywny wpływ miasta i cywilizacji, a po części, przez brak naturalnej stymulacji, do której organizm ludzki został w ciągu ewolucji przyzwyczajony.

Polecamy też artykuł: Ortoreksja
© poezja.info 2006.